I kjølvannet av den økte smittefaren i samfunnet, og påfølgende innstramninger i tiltakene, har også idrettens smittevernveileder fått noen oppdateringer.

Publisert onsdag 4. november 2020

Her finnes den oppdaterte smittevernveilederen

De viktigste endringene er:

  • Nytt avsnitt innledningsvis om økt oppmerksomhet mot utsatte barn og unge.
  • Presisering av avstandskrav ved arrangementer.
  • Poengtert ansvaret til arrangøren ved gjennomføring av arrangementer.
  • Presisering at unntaket om avstand også gjelder for støtteapparat.
  • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede.
  • Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs der inntil 600 personer er til stede samtidig, hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Det skal fortsatt være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort.
  • Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
  • Nærmere råd om behov for ventilasjon ved innendørsaktiviteter.

Nå som vi i golfen er på vei innendørs er det verdt å merke seg risikoen, og rådene om ventilasjon. Dere kan lese mer om det her.  

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club