Nye kontaktpersoner for varsling

Publisert tirsdag 28. januar 2020

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten. Likevel vet vi at det skjer, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, og informasjon om disse, inkludert en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Mer informasjon finnes på Norges Idrettsforbunds temasider.

Seksuell trakassering og/eller overgrep skal varsles til det organisasjonsleddet det gjelder. For saker som gjelder NGF sentralt har styret vedtatt at varsling skal skje til generalsekretær eller en representant for styret. For inneværende tingperiode er dette generalsekretær Tor-Anders Hanssen og visepresident Gro Mjellem. Kontaktinformsajon finnes til høyre på siden.

Se også informasjon om håndtering av seksuell trakassering og overgrep i idretten på NGFs nettsider.

Opptak fra Idrettsgallaseminar 2020: Seksuell trakassering i idretten.

Kontakt

Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab 993 11 922 e-post

Gro Mjellem

Styremedlem 480 96 372 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club