Med umiddelbar virkning gis det åpning for noe simulatorspill på visse premisser.

Publisert fredag 22. januar 2021

NGF har jobbet med denne problematikken over tid og kan nå fortelle at det gis mulighet for å åpne for simulatorspill forutsatt at:

  1. kommunen aksepterer å holde denne type anlegg åpne, og forutsetningene de setter følges.
  2. klubben ikke arrangerer treninger, turneringer e.l.
  3. all bestilling og bruk gjøres av enkeltpersoner.

Det er viktig at den enkelte simulatoreier vurderer eget anlegg og rutiner ut i fra smittevernhensyn og tar stilling til om de mener det er forsvarlig å åpne. Vi henviser til NGFs informasjon om problemstillinger som må vurderes og ivaretas. De finner dere på NGFs Temaside om korona, under overskriften "Innendørs golftrening og simulatordrift".

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club