Er det noen i din klubb som kan gjøre en god jobb for Golf-Norge? Husk å melde fra til valgkomitéen innen 15. september.

Publisert tirsdag 7. september 2021

Søndag 21. november møtes representanter fra norske golfklubber til Golftinget 2021 på Lily Country Club nord for Oslo. Sammen skal de stake ut veien videre for Golf-Norge – og velge nytt forbundsstyre med tilhørende komitéer og utvalg.

Vi har allerede mottatt innspill fra mange klubber, men tar gjerne imot flere navn. Siste frist for å spille inn kandidater er 15. september, opplyser Marit Wiig, leder av valgkomitéen.

Norsk golf er inne i en rivende utvikling med stor aktivitet og flere medlemmer enn noen gang. På trappene er ny virksomhetsplan med justerte mål for topp og bredde.

Vi søker kandidater til både forbundsstyret, kontrollutvalget, lovutvalget og disiplinær- og sanksjonsutvalget. Og er særlig på utkikk etter unge kandidater og kvinner, poengterer Wiig.

Alle klubber tilknyttet Norges Golfforbund kan melde inn kandidater til valg@golfforbundet.no, eller registrere kandidater direkte i denne løsningen.

Husk fristen 15. september!

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club