… skal historien om klubben samles og nedtegnes mens de som var med fra begynnelsen fortsatt kan fortelle?

Publisert mandag 3. juni 2019

På side 108 i Norsk Golf nr. 2/2019 er det mye inspirasjon å hente! Rundt 30 norske golfklubber feirer i år eller i nær fremtid 25-årsjubileum, og mange flere av klubbene stiftet under golfboomen i perioden 1985 – 2003 står for tur – om ikke til å feire 25 år, så kanskje 20, 30 eller 40 år. Klubbene representerer så mye interessant informasjon om golfens utbredelse i Norge, at det vil være leit om den ikke blir tatt vare på i form av, i det minste, et jubileumsskriv.

På NGFs historiske nettside www.golfhistorie.no  finner du her en rekke jubileumsbøker og artikler fra klubber som allerede har gjort en flott jobb. Blir din klubb den neste i rekken? NGF tar gjerne imot klubbens historie, fortrinnsvis digitalt, men vi kan som regel være behjelpelig også med å skanne og legge ut hefter og artikler. På nettsiden finner du i tillegg en huskeliste til hjelp i det videre arbeidet.

Ta kontakt med Faggruppe golfhistorie – golfhistorie@golfforbundet.no - om dere trenger hjelp.

Stå på og lykke til!

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club