Golfklubbene har vedtatt en virksomhetsplan for golf-Norge. Virksomhetsplanen definerer hvor vi skal være som golf-Nasjon ved utgangen av 2019.

Skal målene nås, er det viktig at både klubber og forbund jobber sammen. NGF har derfor brutt målene ned på klubbnivå. Hvordan ser du i denne filmen

Kontakt

Tom Rosenvinge

Kommunikasjonssjef / avdelingsleder 930 28 866 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club