Golfklubbene har vedtatt en virksomhetsplan for golf-Norge. Virksomhetsplanen definerer hvor vi skal være som golf-Nasjon ved utgangen av 2019.

Publisert mandag 20. november 2017

Skal målene nås, er det viktig at både klubber og forbund jobber sammen. NGF har derfor brutt målene ned på klubbnivå. Hvordan ser du i denne filmen

Kontakt

Tom Rosenvinge

Kommunikasjonssjef / avdelingsleder 930 28 866 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club