NGF legger ned den nasjonale veldedighetsturneringen

Publisert mandag 17. februar 2020

Norges Golfforbund og Kreftforeningen har samarbeidet om Pink Cup i 12 år. Fra og med 2020 er det imidlertid slutt for NGFs veldedighetsturnering.

Årsaken er blant annet at samlet innsamlingssum går ned i kombinasjon med at flere klubber velger andre innsamlingsformål. NGF opplever at det krever mer arbeid å få med klubbene enn tidligere, at det er utfordrende å finne gode historier å fortelle som ikke allerede er fortalt, og at flere klubber melder at det er ressurskrevende å administrere det samme konseptet over så mange år.

Etter å ha gjennomført undersøkelser i golfklubbene, blant annet gjennom samtaler med de ti klubbene som samlet inn mest i 2019, har NGF derfor kommet frem til at det er på tide å tenke nytt.

Først var målet å tilrettelegge for en nasjonal innsamlingsturnering også fra 2020, men at innsamlingsformålet og konseptet vil bli endret. Etter en revurdering har imidlertid NGF kommet frem til at det nasjonale veldedighetskonseptet legges ned.

NGF oppfordrer i stedet klubbene til å fortsette arbeidet, gjerne til inntekt for Golf-Grønn Glede som er tilrettelagte golftilbud for utvalgte målgrupper med spesielle behov. NGF kan bistå med veildning for klubber som ønsker dette.

NGF ønsker å takke Kreftforeningen for mange års godt samarbeid. NGF vil også takke alle klubbene som gjennom tolv år har samlet inn over 13 millioner kroner til den viktige brystkreftsaken.

Kontakt

Tom Rosenvinge

Kommunikasjonssjef / avdelingsleder 930 28 866 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club