Gjennom sitt medlemskap i Norges Golfforbund og Norges Idrettsforbund skal alle golfklubber benytte GolfBox som sitt medlemssystem og følge idrettens lover og vedtak.

Publisert tirsdag 31. oktober 2017

14. februar 2013 vedtok Idrettsstyret «Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister». Dette vedtaket pålegger alle idrettslag å føre elektronisk medlemsliste og oppdatere medlemsopplysninger i idrettens sentrale database.

NGF og GolfBox har igangsatt arbeidet med å integrere GolfBox og idrettens database slik at medlemsdata og opplysninger om betaling av medlemskontingent vil overføres sømløst mellom de to løsningene. «Smart Klubbøkonomi» er et tilbud til alle idrettslag som i tillegg ønsker en økonomiløsning som ivaretar kravene i forskriften samtidig som de får tilgang til et skybasert, moderne og tilrettelagt økonomisystem. Klubben kan velge å ta hånd om regnskapsføringen og økonomistyringen selv eller det kan gis tilgang til en regnskapsfører som har ansvar for bokføringen, mens klubben får tilgang til rapporter og nødvendige beslutningsgrunnlag.

Denne løsningen presenterer NGF i samarbeid med Visma på fagdagen på Golftinget gjennom #nyttig-sesjonen «Smart klubbøkonomi».

NIF - Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister

Visma - Smart Klubbøkonomi

Kontakt

Anne-May Moss

Økonomisjef 911 70 583 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club