Norges idrettsforbund har gjenåpnet NIFs flyktningfond, og kr 2 millioner skal ut til idrettslag som ønsker å gjøre en forskjell for flyktninger i mottak.

Publisert mandag 28. august 2017

Idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak og midlene skal gå til å skape aktivitet for beboere på mottak (f. eks medlemskontingent, treningsavgift, innkjøp av personlig utstyr/aktivitetsutstyr, leie av lokaler, honorar til instruktører, transport). Flere golfklubber fikk tildelt midler i forrige runde.

Søknadsfrist er 7. september.

Les mer på her.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club