Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en mer meningsfull hverdag, og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

Publisert tirsdag 22. januar 2019

Søknadsfrist 11. februar.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club