Frivillige organisasjoner kan nå søke ekstraordinært tilskudd til tiltak og aktiviteter som bidrar til at flyktninger og asylsøkere fra Ukraina får delta i fellesskapet og opplever samhold og tilhørighet til lokalsamfunn.

Publisert onsdag 11. mai 2022

Søknadsfrist er fredag 20. mai 2022.

Les mer og søk her

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club