Har klubben brukt penger på utstyr i 2022? Da kan det hende at det er penger å få tilbake!

Publisert tirsdag 28. februar 2023

NIF har åpnet for at golfklubbene kan søke spillemidler til utstyr som ble kjøpt inn i 2022. 

Golfklubber kan søke om midler til følgende utstyr:
• Golfbiler og golfscootere til personer med nedsatt funksjonsevne 
• Rekruteringsutstyr til barn og ungdom til utlån (utstyrsbag barn & golf)
• Sikkerhetsutstyr (nett, skillevegger på range, skilt etc.)
• Treningsutstyr på range (utslagsmatter og siktemidler)

Søknadsfristen er 15. mars, og NGF anbefaler at klubbene ikke venter til siste frist med å søke da det erfaringsmessig har det vært noen datatekniske utfordringer opp mot søknadsfristen.

Vi gjør oppmerksom på at kvitteringer som følger søknaden må være stilet til golfklubben.

For mer informasjon, se HER 

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club