Søk videregående skole med golf

NGF kjører kampanje i februar for å få flere søkere til golflinjene

1.mars er søknadsfristen for å søke plass på videregående skole, også for de med golflinje.

I februar kjører derfor NGF en kampanje på sosiale medier med mål om at flest mulig skal få informasjon om det eksisterende tilbudet.

Golfklubber som ønsker å promotere kampanjen i egne kanaler kan henvende seg til kontaktperson. For mer informasjon om skoler med golflinje, se HER