Golfklubber kan søke om midler fra ExtraStiftelsen via Norges Idrettsforbund (NIF) til helserelaterte prosjekter.

Publisert mandag 7. januar 2019

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål å legge til rette for å inkludere utsatte grupper inn i klubben:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom, eller rusavhengighet

Prosjektets varighet kan være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist til NIF:

For prosjekter med oppstart høsten 2019: 15. februar 2019.

Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

For å bli opprettet som søker:

Klubben tar kontakt med NGF for å avklare:

  • om prosjektet er i tråd med forbundets virksomhetsplan og prioriterte områder
  • om forbundet har mulighet til å støtte prosjektet faglig
  • om forbundet har mulighet til å støtte prosjektet økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke

Deretter sendes en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no  med kort informasjon om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om NGF er informert om prosjektet, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Les mer her.

Spørsmål rettes til line.hurrod@idrettsforbundet.no 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club