For å utvikle golfidretten er det viktig at alle klubber er med og bidrar ved å gjennomføre ulike arrangementer.

Det er årlig ca. 250 turneringer som skal plasseres på en terminliste, og det er derfor viktig at klubben gjør seg opp en mening om hvilket nivå man ønsker å arrangere turneringer på.

NGF ber om at klubbene etter en intern vurdering fyller ut dette skjemaet og sender sine ønsker om forbundsturneringer innen 15. oktober 2019.

Link til skjema.

Når NGF har mottatt søknadene fra klubbene, vil hovedstrukturen for turneringer settes opp og være klar til Golftinget, da dette letter klubbens planlegging av egne turneringer.

I tillegg til de nasjonale turneringene som det søkes om her minner vi om at det arrangeres regionale juniorturneringer (Narvesen Tour) og Region Tour for voksne. Dette er turneringer som fordeles i møter i hver region.

I tillegg vil siste helg i august avsettes til Klubbmesterskap hvert år, for å unngå kollisjon med andre turneringer for de beste spillerne.

Spørsmål om forbundsturneringer kan rettes på e-post til turnering@golfforbundet.no 

 

Kontakt

Thomas Vesteraas

Avdelingsleder turnering og arrangement 400 34 733 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club