Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2022

Vi minner om at siste frist for å sende inn søknad er 15. august!

Søkeprosessen gjennomføres i NIFs KlubbAdmin og klubben (klubbens leder) har fått e-post med informasjon fra NIF. Spørsmål vedr. pålogging og bruk av KlubbAdmin skal rettes til NIF på e-post support@idrettsforbundet.no eller tlf. 21 02 90 90.

Mer informasjon kan finnes her.