Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund.

Publisert tirsdag 16. oktober 2018

Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere.
NIF har vedtatt en omlegging og forenkling av ordningen som innebærer at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden.

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019.

Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019.

Det vil som tidligere år bli sendt nødvendig informasjon via NGF-Nytt og på e-post via NIF til alle klubber om hvordan en søker i god tid før systemet åpnes for innlegging av søknader.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club