Det er nå åpnet for at golfklubber kan søke spillemidler til innkjøpt utstyr.

Publisert mandag 14. januar 2019

Golfklubber kan søke om tilskudd til følgende utstyr:

  • Utstyrsbag barn og golf
  • Sikkerhetsutstyr
  • Golfbiler til funksjonshemmede, golfscootere til funksjonshemmede
  • Treningsutstyr på range/treningsområder (utslagsmatter og siktemidler)

Mer informasjon og søknadsprosedyre finnes i dokumentet til høyre på denne siden.

Søknadsfrist 6. februar

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club