NIF har nå åpnet for at det kan søkes spillemidler til utstyr som golfklubben kjøpte inn i 2019.

Publisert tirsdag 11. februar 2020

Golfklubber kan søke om tilskudd for innkjøp av:

  • Golfbiler og golfscootere til personer med nedsatt funksjonsevne
  • Rekrutteringsutstyr til barn og ungdom (til utlån)
  • Sikkerhetsutstyr
  • Treningsutstyr på range (utslagsmatter og siktemidler)

Mer informasjon og søknadsprosedyre finnes i vedlagte dokumenter.

Søknadsfrist 4. mars.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club