Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2020 (med fakturadato i 2020).

Publisert mandag 1. februar 2021

De utstyrstyper som er godkjent for golfklubber er:

  • Golfbiler og golfscootere til personer med nedsatt funksjonsevne
  • Rekrutteringsutstyr til barn og ungdom (til utlån)
  • Sikkerhetsutstyr
  • Treningsutstyr på range (utslagsmatter og siktemidler)

Retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under Klubbguiden og temasiden for støtte- og tilskuddsordninger. Gå til siden her.

Veilederen kan også finnes her.

Søknadsfrist er onsdag 10. mars 2021.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din «Min idrett»-bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support.

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. Lykke til!

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club