Den Skandinaviske forskningsstiftelse (STERF) skal revidere sitt forskningsprogram. Vi ønsker en tilbakemelding på prioriteringer av forskningsområdene.

Publisert mandag 1. april 2019

STERF er en forskningsstiftelse finansiert av golfforbundene i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Stiftelsen utlyser muligheten til å kunne søke økonomisk støtte til forskningsprosjekter relatert til grøntfaglige anleggsutfordringer. STERFs hovedoppgave er å fremskaffe forskningsresultater som er relevante for golfklubber og de som har ansvar for drift av våre baner. Det er følgelig viktig å få innspill på hvilke temaer som er mest relevant for klubbene. For å få et best mulig grunnlag for prioritering av forskningsmidler ønsker vi en tilbakemelding fra din klubb. Det er viktig at kun en person i klubben besvarer undersøkelsen. Dette bør være en person med hovedansvar for drift av golfbanen.

Link til spørreundersøkelsen: STERFs forskningsprogram 2019

Frist for å besvare undersøkelsen er 1. mai.

Mer informasjon om STERF. Her finner du bl.a. faktablad, håndbøker og artikler som er svært relevante for drift av golfbaner.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club