Norges Golfforbund (NGF) har nedsatt en arbeidsgruppe, med ekstern deltakelse, som jobber med et nytt anleggspolitisk dokument for Golf-Norge (vi ser altså på mer enn bare de anlegg som er knyttet til medlemskap i NGF).

Publisert tirsdag 26. april 2022

I arbeidet ser vi både på anleggsstatus i dag og gjør oss noen tanker om framtidig utvikling. Noe grunnlagsinformasjon har vi god kontroll på (slopede anlegg), men andre har det ikke vært etablert rutiner for å samle inn. 

Derfor trenger vi hjelp fra dere.

På grunn av framdriften i vårt arbeid vil vi gjerne ha tilbakemelding innen 11.mai 2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Rune Hauger på telefon 920 17 065 eller 
e-post: rune.hauger@golfforbundet.no 

Gå til undersøkelsen her

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club