I ett normalår koster vinterskader oss kr. 12 000,- pr green i reparasjonskostnader og tapte inntekter - for Golf-Norge totalt ca. 25 mill. kroner!

Publisert tirsdag 7. september 2021

Dette ønsker vi å gjøre noe med og tanken vår er at det er billigere å forebygge enn å reparere.

Stadig flere klubber dekker til greenene sine før vinteren. Erfaringene så langt er svært positive.

Vi gjennomfører nå en spørreundersøkelse og håper klubbene vil delta ved å trykke på denne linken:
Spørreundersøkelse

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club