Oppfølging av den nasjonale dugnaden

Publisert tirsdag 3. mars 2020

Før jul startet vi en felles nasjonal dugnad - «Stopp frafallet».

Golfklubber fikk i denne sammenheng en telefon fra NGF fulgt opp av en e-post med hilsen fra den nyvalgte presidenten. Vi oppfordret klubbene til å ta en telefon til de medlemmene som varslet at de ønsket å melde seg ut. Både for å høre nærmere om årsak og for å se om det var noe klubben kunne gjøre for at de fortsatt skulle være medlem i klubben.

Mange av klubbene synes dette var et bra initiativ, de fulgte oppfordringen og tok direkte kontakt med de medlemmene som hadde sendt inn varsel om utmeldelse til klubben i løpet av høsten og frem til årsskiftet.

De tallene vi nå har viser at det har vært en nedgang i antall utmeldelser fra september og ut året i 2019 i forhold til tilsvarende periode tidligere år.

Nå er vi spent på hvilke erfaringer klubben har gjort seg, og om det er en opplevd effekt av at dere tok kontakt. Vi setter stor pris på om klubben vil sette av et par minutter til å gi oss en kort tilbakemelding på hvilke erfaringere dere har gjort.

Klikk her for å gi din klubbs tilbakemelding.

Kontakt

Kate Hege Nielsen

Avdelingsleder klubbservice 918 66 197 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club