Informasjon om støtte- og tilskuddsordninger som kan være relevante for din golfklubb!

Her finner du mer informasjon om støtteordninger, frister mm.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club