NIFs formål med ordningen er å gi økonomisk støtte til lokale, regionale og nasjonale prosjekter som har som mål å øke mangfoldet og bidra til større inkludering i norsk idrett,

Publisert tirsdag 26. juli 2022

Første søknadsfrist er 1. september. Det vil være tre frister til senere i 2022 og i 2023. Imidlertid er det kun fristen 1. september som gir mulighet for å søke toårige prosjektmidler.

Alle søknader må leveres gjennom søknadsportalen for støtteordningen. Denne åpner i begynnelsen av august.
 
Artikkel om utlysning til pilotprosjektene finner du her.
Informasjonsside om selve støtteordningen finer du her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club