Enkelte golfklubber bruker svært lang tid på å betale kontingenten til NGF. Nå strammes det inn.

Publisert tirsdag 2. oktober 2018

NGF ser med bekymring på at enkelte golfklubber årlig sliter med å betale forfalt gjeld til NGF. I de aller fleste tilfeller er det snakk om skyldig kontingent, penger som allerede er innbetalt til klubben fra medlemmene.

Nå strammer NGF inn på praksisen overfor golfklubbene, noe som innebærer krav til punktlig innbetaling og i ytterste konsekvens inkasso dersom klubbene etter betalingsoppfordringer ikke gjør opp for seg.

Ved å skjerpe innbetalingskravene håper NGF å bidra til at klubber som er i en vanskelig økonomisk situasjon, eller som av andre årsaker ikke betaler, skal få på plass økonomiske løsninger som gir forsvarlig drift. Den nye praksisen gjøres også av hensyn til de klubbene som tross økonomiske utfordringer overholder sine forpliktelser.

NGF vil jobbe sammen med klubbene for å finne gode løsninger. Nøyaktig hvordan de nye rutinene blir skal behandles i styremøtet 17. oktober.

Kontakt

Anne-May Moss

Økonomisjef 911 70 583 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club