Team Norway Future Camp 2022

Future Camp er det første trinnet i Team Norway sin spillerutviklingstrapp og er beregnet for golfungdom fra 13.-15. år med store drømmer!

Med Future Camp ønsker Team Norway å skape en arena hvor idrettsglede og nysgjerrighet skal ligge til grunn for utvikling av utøverens evner både som golfspiller og menneske.

Mer informasjon og mulighet for påmelding finnes i vedlagte invitasjon.

Påmeldingsfrist 21. februar.