I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 15 millioner til aktivitetstiltak til målgruppen.

Publisert torsdag 16. september 2021

Bevilgningen skal bidra til å kompensere for isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under koronapandemien, og legge til rette for økt aktivitet og deltakelse. Det kan søkes om prosjekttilskudd til gjennomføring av, tilrettelegging for, utstyr til aktivitet og deltakelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Tiltakene skal i utgangspunktet gjennomføres i løpet av 2021.

Søknadsfrist er 22. september 2021.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club