Søknadsfrist er 5. februar 2020 kl. 12.00.

Publisert mandag 27. januar 2020

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lyser ut tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målet er å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. Målgrupper for tiltakene er innvandrere, som omfatter flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere. I tillegg er målgrupper beboere i mottak og befolkningen i lokalsamfunn generelt.

Golfklubber lokalisert i følgende kommuner kan søke tilskudd: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.

Les mer på IMDis nettsider og idrettsforbundets temasider om inkludering.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club