Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for søknader om tilskudd i 2022 og 2023 til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Publisert torsdag 19. mai 2022

Det er satt av 100 millioner kroner til ordningen i 2022.

Søknadsfristen er satt til mandag 13. juni.

Mer informasjon og mulighet for å søke finnes her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club