255 millioner kroner av tilskuddsordningen til frivilligheten skal fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020.

Publisert tirsdag 13. april 2021

Hvis dere mottok momskompensasjon i fjor, vil dere automatisk motta midler i denne ordningen. Det er altså ikke nødvendig å søke. Lotteri- og stiftelsestilsynet har estimert at dette tilskuddet vil være på cirka 15 % av momskompensasjonen.

Mer informasjon finnes her.

I tillegg er det lagt til rette for to andre tilskuddsordninger som vil bli tilgjengelige senere i år:

  • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter
  • Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Mer informasjon kommer når ordningene åpner for søknader.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club