Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen fram til og med juni 2022.

Publisert tirsdag 8. mars 2022

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. mars 2022. Dere kan søke om tilskudd dersom dere kan dokumentere at arrangementet eller aktiviteten i nevnte periode ble avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner fra lokale eller nasjonale myndigheter.

Mer informasjon kan finnes på lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Søknadsfrist 20. april.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club