Ordningene er forlenget til å gjelde ut 2021.

Publisert onsdag 12. januar 2022

De aktuelle tilskuddsordningene er:

  • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter
  • Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Tilskuddsordningene gjelder i denne omgang for perioden 1. november til 31. desember 2021.

Søknadsfrist 18. januar.

Mer informasjon kan finnes på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Det er også varslet at disse ordningene vil bli forlenget frem til sommeren 2022. Mer informasjon om dette kommer.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club