Bestill tilgang for 2019 innen 26.november

Også neste år vil klubben kunne kjøpe tilgang, forutsatt at nok klubber bestiller løsningen.
Merk at fristen for å bestille tilgang er 26. november.

Se mer informasjon og link til bestilling på denne siden

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club