Klubber som har eller som ønsker å inkludere flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte gjennom Bufdir.

Publisert mandag 26. november 2018

Søknadsfristen er 10. desember.

Les mer om ordningen på www.idrettsforbundet.no eller www.bufdir.no.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club