Saksliste og saksdokumenter tilgjengelig på golfforbundet.no.

Publisert tirsdag 29. oktober 2019

I henhold til Lov for Norges Golfforbund, skal fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Golftinget være gjort tilgjengelig senest 2 uker før tinget.

Tingpapirene er tilgjengelige og kan lastes ned HER.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club