Yngre generasjoner strømmer til golfen igjen. De kommende torsdagene vil NGF se nærmere på hvordan Golf-Norge kan ta vare på de nye golferne.

Publisert onsdag 20. januar 2021

Etter en eksplosiv medlemsvekst i 2020, er flertallet av norske golfspillere for første gang under 50 år. Det er mange grunner til å glede seg over den unge tilstrømmingen. Samtidig setter det nye krav til klubbene.

Skal hjelpe klubbene

Vi har et fantastisk år bak oss. Men høy rekruttering har liten betydning hvis vi ikke klarer å ta vare på de nye gruppene. Derfor håper vi at mange blir med oss digitalt i ukene frem mot våren, sier Lise Bjørnstad, spesialrådgiver i NGF.

Torsdag 28. januar kl. 08.00 dras det i gang ukentlige webinarer som skal hjelpe klubbene med ivaretakelsen.

De første tre ukene vil vi ha et spesielt fokus på de unge voksne, bekrefter Bjørnstad.

På den første torsdagen vil vi etablere en felles forståelse av hvor vi står. I andre runde skal vi bli bedre kjent med de nye golferne, deres behov og ønsker. Og i uke tre vil vi se på mulige løsninger og verktøy.

Flere webinarer

Webinarene vil bestå av både innspilte videoer og direktesendte presentasjoner og diskusjoner. En del av innholdet var opprinnelig planlagt til Golfforum. På grunn av koronapandemi og økt smittetrykk, erstattes nå faguken med faste fagdager.

Torsdager blir en viktig fagdag gjennom vinteren og våren. Samtidig har vi flere nyttige webinarer på andre ukedager som er verdt å få med seg. Alle er lagt ut på golfforbundets nettside, og vi håper at mange melder seg på, sier Lise Bjørnstad og legger til:

Det handler om å forstå hva som skjer, og rigge oss for fremtiden. For du har ikke tid til å vente. Rekrutteringsmålene som vi satte oss i virksomhetsplanen, er allerede nådd. Nå handler det om å ta vare på alle de nye.

Her kan du melde deg på webinarene.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club