Norges Golfforbund i samarbeid med 5 andre særforbund og Høgskolen i Innlandet inviterer til Trener 2 utdanning.

Publisert tirsdag 26. januar 2021

  • Har dere trener 1 ressurser som er klar for større oppgaver i klubben din, men trenger noe mere utdanning?
  • Har du trenere i din klubb som er trenere for ungdom 13-19 år, eller voksne ivaretakelsesgrupper som kunne trenge påfyll?
  • Trenger klubbens trener/hovedtrener bistand og flere hender til å gjøre klubbens treningstilbud enda bedre?

….eller har du Trener 1 resursser som du ønsker å videreutvikle, belønne og kanskje gi mulighet for å utvikle sin egen golf i tillegg, da kan dette være noe for dere!

Se vedlegg eller klikk deg direkte inn på høgskolen infoside: https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-2

Søknad- og opptaksfrist 15. februar 2021.

Søknad om opptak gjennomføres direkte til høgskolen – se lenken ovenfor, men gi også NGF v/Svein Erik Hansen direkte beskjed i tillegg om du søker, slik at vi kan følge dere opp i prosessen. (i og med at 2020 ble avlyst anbefaler vi dere å søke så fort dere har mulighet. Her kan det faktisk bli mange søkere hvis tidligere deltakere ønsker å opprettholde sine søknader, det er begrenset med plasser).

NB! Innbydelse til Trener 1 og ungdomsdriven kommer ut medio februar. NGF anbefaler klubbene om å begynne rekrutteringsarbeidet med å finne deltakere til trener 1 og ungdomsdriven.

Kontakt

Svein Erik Hansen

Trenerutvikler 918 09 531 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club