Kartlegging av kursbehov 2020 for Ungdomsdriven, Trener 1, Trener 2 og Trener 3. Svarfrist 1.12.19.

Publisert mandag 28. oktober 2019

Visste du at nye undersøkelser (golfspilleren i sentrum) viser at medlemmer som er med i organisert trening og faste aktivitetstilbud er mer lojale og blir lengre i klubben din?
For å få til et variert aktivitetstilbud for eksisterende medlemmer og kanskje få i gang enda flere ulike grupper i klubben din, og for å nå norsk golfs mål om å få flere og bedre spillere i sunne klubber, trenger vi flere og bedre trenere på alle nivåer.

I den forbindelse, og gjennom denne kartlegging for kurs/stedsvalg for neste sesongs trenerkurstilbud mottar dere nå denne spørreundersøkelsen. Undersøkelsen er en konkret steds-/behovskartlegging for behov og ønskede Trenerkurs 2020. (Ungdomsdriven, Trener 1, Trener 2 og Trener 3).

Denne undersøkelsen danner grunnlaget for antall oppsatte kurs og stedsvalg for sesongen 2020.

Håper dere har mulighet til å sette av litt tid til å besvare denne undersøkelsen slik at den vil danne et mest mulig reelt bilde på hvilke ulike behov og ønsker dere har for trenerkurs sesongen 2020!

Anbefaler den «riktige personen» for å fylle ut denne undersøkelsen til å involvere de ulike grupper og komiteer i deres klubb om deres konkrete ønsker og behov for 2020 (f. eks. proens behov for hjelp, ulike komiteer som Jr, VTG, ulike klubbtreningsmiljøer, jente/kvinnegruppen, videreutdanning av nåværende Trener 1 og 2, trenere osv.). Dette ville være til uvurderlig hjelp for å kunne legge til rette for et best mulig og reelt tilpasset tilbud for deres klubb og kanskje også dine naboklubber!

Svarfrist: 1. desember 2019.

Link til undersøkelsen finner du her.

Utsendelse av den konkrete kursinvitasjonen for 2020 er primo desember/januar 2020 (litt avhengig av responsen på denne undersøkelsen).

På forhånd takk for hjelpen, og skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Kontakt

Svein Erik Hansen

Trenerutvikler 918 09 531 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club