Den siste uken har dere fått informasjon fra Norges Idrettsforbund (NIF) og idrettskretsene som dessverre ikke har vært helt presis.

Publisert tirsdag 3. desember 2019

Dette har medført en god del henvendelser til oss i NGF.
Spørsmålet har vært om golfklubbene nå må bytte medlemsregister. Det må dere ikke - dere skal fortsatt bruke GolfBox som medlemsadministrasjonssystem. Vi er i prosess med NIF for å få godkjent GolfBox som et medlemssystem.

Vi vil sørge for at NIF oppdaterer informasjonen vedr. medlemsregister på sine nettsider, samt at idrettskretsene får korrekt informasjon.

NIF har gjennom høsten sendt ut e-post med spørsmål om hvilket medlemssystem klubben bruker. Om det skulle være noen av dere som ikke har svart på henvendelsen enda, så ber vi dere om å gjøre det så snart som mulig. Dere skal huke av for at dere bruker GolfBox som medlemssystem. Evt. spørsmål kan rettes til NIF på tlf. 21 02 90 90.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club