Som kjent er grensene i praksis bortimot stengt pga. koronapandemien.

Publisert tirsdag 16. mars 2021

UDI har laget et regelverk vedrørende innreise til Norge.

Kort oppsummert åpner regelverket kun opp for utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner.

På bakgrunn av dette sendte NGF en søknad til UDI hvor vi beskrev situasjonen og eventuelle konsekvenser av et innreiseforbud for sesongarbeidere innen greenkeepingfaget. Vi har mottatt svar på vår søknad. På generelt grunnlag vil utenlandske banearbeidere ikke få innreisetillatelse da dette ikke vil falle innenfor definisjonen «kritisk samfunnsfunksjon».

Derimot er det slik at Sjøfartsdirektoratet har fått delegert myndighet til å behandle Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner med teknisk kompetanse. Her må hver enkelt klubb/baneselskap, som det er aktuelt for, selv søke. Dette er en omstendelig prosess. Det må påregnes minimum 3 ukers saksbehandlingstid hos Sjøfartsdirektoratet. Søker må dokumentere at vedkommende det søkes for har teknisk kompetanse som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i virksomheter. Det er eksempel på at en klubb søkte om å få inn 5 personer, men kun fikk innvilget søknad på en mekaniker som kom tilbake på det tiende året.

Hvordan få tak i norsk arbeidskraft?

Det er mange golfklubber som melder om problemer med å få tak i banearbeidere. Enkelte klubber har valgt å tenke litt utenfor boksen. I tillegg til å annonsere i de «interne» kanalene har de brukt Finn.no, målrettet plassering på Facebook og ikke minst henvendt seg til NAV. En klubb fikk 17 søkere til 2 stillinger. Av de 17 søkerne var det 8 med relevant bakgrunn. Klubben valgte å ansette 4 personer.

Dersom man går via NAV systemet, vil det også være mulig å få lønnsmidler.

Minner samtidig om greenkeeping-utdannelsen som av smittevernhensyn har blitt utsatt til høsten. Dette vil være et meget godt tilbud til både de mer erfarne og ikke minst de som begynner å jobbe på banene i år.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club