Golfklubber kan søke om midler fra ExtraStiftelsen via Norges Idrettsforbund.

Publisert mandag 22. januar 2018

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål å legge til rette for å inkludere:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Det kan søkes om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorar, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist:
For prosjekter med oppstart høsten 2018: 15. februar 2018.

For å bli opprettet som søker:

Klubben tar kontakt med NGF for å avklare:

  • om prosjektet er i tråd med forbundets virksomhetsplan og prioriterte områder
  • om forbundet har mulighet til å støtte prosjektet faglig
  • om forbundet har mulighet til å støtte prosjektet økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke

Deretter sendes en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no med kort informasjon om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om NGF er informert om prosjektet, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Les mer her.

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni 2018.

Spørsmål rettes til line.hurrod@idrettsforbundet.no

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club