Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler fra Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Publisert mandag 31. januar 2022

Stiftelsen Dam har reåpnet koronaprogrammene Stimulering og Aktivitet. Utlysningen i det ordinære Helseprogrammet gjelder fortsatt.

Stimuleringsprogrammet

Dere kan søke om støtte til tidsavgrensede tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse for utsatte og sårbare grupper.

Mer informasjon om Stimuleringsprogrammet:

 • Søknadsfristen er løpende helt til potten med midler er tom.
 • Oppstart av prosjektet kan gjøres umiddelbart dersom søknaden blir innvilget.
 • Følg trinn 1-3 nederst på siden for å bli opprettet som søker.

Aktivitetsprogrammet

Du kan søke om støtte til tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Mer informasjon om Aktivitetsprogrammet:

 • Søknadsfristen er løpende helt til potten med midler er tom.
 • Oppstart av prosjektet kan gjøres umiddelbart dersom søknaden blir innvilget.
 • Følg trinn 1-3 nederst på siden for å bli opprettet som søker.

Helseprogrammet

I tillegg er utlysningen i det ordinære Helseprogrammet gjeldende. Du kan søke om støtte til tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot utsatte og sårbare grupper som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Mer informasjon om Helseprogrammet:

 • Søknadsfristen er 1. mars 2022 for prosjekter med oppstart 1. juli 2022.
 • Du må bli opprettet som søker i god tid før søknadsfristen.

For alle programmene:

Følg trinn 1-3 for å bli opprettet som søker:

 1. Ta kontakt med NGF for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale.
 2. Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no hvor du skriver 3 setninger om:
  - prosjektets målsetting
  - prosjektets målgruppe
  - prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets
 3. NIF sender deg en e-post om du kan bli opprettet som søker. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Spørsmål kan rettes til line.hurrod@idrettsforbundet.no. 

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club