Utviklingslisten for 2017/2018 finner du vedlagt i denne nyheten.

Publisert tirsdag 20. mars 2018

NGFs faggruppe IT gjør en årlig behandling og prioritering av innkomne forslag til utvikling av
og endringer i GolfBox-funksjonalitet iht. vedtatt budsjett.

GolfBox utvikler og implementerer punktene på listen fortløpende og det er
avtalt leveranse av alle punktene ila. april.

Vi minner om at fristen for innspill til neste vinters utvikling er 15. september. Forslag som ønskes behandlet sendes til endringer@golfforbundet.no.

Mer informasjon og tidligere års utviklingslister kan du finne her.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club