Utviklingslisten for 2018/2019 er nå publisert.

Publisert tirsdag 26. februar 2019

NGFs faggruppe IT gjør en årlig behandling og prioritering av innkomne forslag til utvikling av og endringer i GolfBox-funksjonalitet iht. vedtatt budsjett.

GolfBox utvikler og implementerer punktene på listen fortløpende. Leveransedatoer fremgår av utviklingslisten som du finner til høyre på denne siden.

Vi minner om at fristen for innspill til neste vinters utvikling er 15. september. Forslag som ønskes behandlet sendes til endringer@golfforbundet.no.

Mer informasjon og tidligere års utviklingslister kan du finne her.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club