Utviklingslisten for 2019/2020 er nå publisert.

Publisert onsdag 1. april 2020

NGFs faggruppe IT gjør en årlig behandling og prioritering av innkomne forslag til utvikling av og endringer i GolfBox-funksjonalitet iht. vedtatt budsjett.

GolfBox utvikler og implementerer punktene på listen fortløpende. I utgangspunktet skal dette være levert innen 1. mai, men i forbindelse med koronasituasjonen kan det være at noen punkter vil bli levert senere enn 1. mai. Vi vil sende ut systembeskjed i GolfBox når punktene er tilgjengelige og klare til å tas i bruk.

Vi minner om at fristen for innspill til neste vinters utvikling er 15. september. Forslag som ønskes behandlet kan sendes til endringer@golfforbundet.no.

Mer informasjon og tidligere års utviklingslister kan du finne her.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club