Vi registrerer at NIF/Idrettskretsene sender ut informasjon om valg av medlemssystem til golfklubbene

Publisert tirsdag 16. mars 2021

Inntil videre behøver dere ikke å gjøre noe i denne forbindelse.

GolfBox og NIF har kommet godt i gang med integrasjonen mellom GolfBox og idrettens sentrale database. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når integrasjonsutviklingen har kommet til et stadie, hvor det evt. er behov for at klubbene velger GolfBox som medlemssystem i KlubbAdmin.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club