Vi registrerer at NIF/Idrettskretsene sender ut informasjon om valg av medlemssystem til golfklubbene

Publisert onsdag 29. juni 2022

Inntil videre behøver dere ikke å gjøre noe i denne forbindelse.

Integrasjonen mellom GolfBox og idrettens felles database er nå ferdigstilt og GolfBox har fått status som godkjent medlemssystem hos Norges Idrettsforbund (NIF). GolfBox, NIF og NGF tester nå løsningen og har aktivert integrasjonen for noen få testklubber.

I løpet av sommeren eller tidlig høst vil vi løpende aktivere integrasjonen for flere og flere klubber. Dere vil bli kontaktet med mer informasjon, innen det blir aktuelt å aktivere integrasjonen for deres klubb.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club