Delta på 30 minutters webinar om klubbens viktigste komité. Torsdag 28. november kl. 1500 eller fredag 6. desember kl. 1200.

Rekruttering av frivillige er avgjørende for å få en sunn og godt fungerende klubb.

Meld deg på via denne linken.

Her kan du se tidligere gjennomførte webinarer.

 

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club